Personalet

Steen

Steen Nysom

Daglig leder af Borgerhuset Stationen

Hanne

Hanne Lomborg

Driftsmedarbejder / Mentor

Maj-Britt

Maj-Britt Nielsen

Økonomi medarbejder

Maiken

Maiken Andreassen

Administrativ medarbejder

Per

Per Knudsen

It medarbejder

Nicolae

Nicolae Pedersen

Rengøringsassistent 

Cipi

Craciun Cipi

Rengøringsassistent, aften

Ole

Ole Mortensen

Pedel

Merethe

Merethe Jensen

Frivillig medarbejder