Bestyrelsen

Peter Jarly (formand)

PV 2018

Eva Pinnerup

Udpeget af Kulturudvalget

Aase Kubel Høeg

Udpeget af kulturudvalget

Udpeget af Ungdomsrådet

Poul Erik Heegaard

Udpeget af Ældrerådet

Ernst Greve

pv 2017

Steen Lindgaard

Tilforordnet, Kulturforvaltningen

Mejse E. D. Jeppesen (suppleant)

Valgt på generalforsamlingen 2018

Jette Norup (suppleant)

Valgt på generalforsamlingen 2016