Til brugere af Borgerhuset Stationen

 

Som det nok er jer bekendt sammenlægges de to institutioner Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus pr. 1. januar 2022 til den nye institution, De Frivilliges Hus – Stationen.

 

Dette betyder, at det ikke længere er muligt at leje lokaler i huset.

 

I stedet tilbydes frivillige kulturelle og sociale foreninger/organisationer gratis medlemskab af De Frivilliges Hus - Stationen (såfremt betingelser for medlemskab opfyldes) og gratis udlån af lokaler.

 

For nærmere information, kontakt venligst De Frivilliges Hus - Stationen på tlf. 2041 7925 eller mail: viborg@frivilligeshus.dk 

 

Den nye institution har ansat Kristina Winther Larsen, som ny daglig leder. Kristina tiltræder i forbindelse med årsskiftet.

 

Desværre sætter Covid-19 situationen sit præg på overgangen for den nye institution.

Vi håber på at kunne tage hul på en ny hverdag fra d. 17. januar 2022, hvor de aktuelle restriktioner forhåbentlig er ophævet igen.

 

Til slut vil vi gerne takke alle foreninger/organisationer, brugere og frivillige for et godt samarbejde i det hidtidige regi.

 

Med ønsket om en god jul, et godt nytår, og et fortsat godt samarbejde i De Frivilliges Hus – Stationen

 


Pernille Cornelius, formand                           Steen Lindgaard, Kulturchef

De Frivilliges Hus - Stationen