KUB_6194

Træffes bedst tid

Kære kunder, vi træffes bedst på kontoret:

mandag - fredag 09.00 - 15.00
 
 

Alle interesserede i Viborg kommune inviteres til generalforsamling for Borgerhuset Stationen

Onsdag den 23. marts 2020 kl.: 19:00
i Borgerhuset Stationens lokale 4

Onsdag den 23. marts 2020 afholdes generalforsamling for den selvejende institution Borgerhuset Stationen i Viborg Kommune.

Dagsorden ifølge vedtægten:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse regnskab.
  5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. Eventuelt.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden for bestyrelsen i hænde senest den 9. marts 2020.

Forslag og spørgsmål vedr. generalforsamlingen kan rettes til Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg, enten ved personligt fremmøde, via telefon: 86 61 45 99 eller e-mail: steen@stationen.dk.

Husets aktiviteter er brugerstyrede, og skal tjene et alment fællesskabs- og kulturelt formål.
Der kan således ikke afholdes private fester, receptioner eller selskaber i Borgerhuset Stationen.

Husets aktiviteter må ikke stride mod Viborg Kommunes grundlæggende værdier eller på anden måde være stødende.
Husets daglige leder samt bestyrelsen afgør, om en given aktivitet falder uden for rammen af husets formål.