KUB_6194

Træffes bedst tid

Kære kunder, vi træffes bedst på kontoret:

mandag - fredag 09.00 - 15.00
 
 

Husets aktiviteter er brugerstyrede, og skal tjene et alment fællesskabs- og kulturelt formål.
Der kan således ikke afholdes private fester, receptioner eller selskaber i Borgerhuset Stationen.

Husets aktiviteter må ikke stride mod Viborg Kommunes grundlæggende værdier eller på anden måde være stødende.
Husets daglige leder samt bestyrelsen afgør, om en given aktivitet falder uden for rammen af husets formål.