KUB_6194

Kære bruger af huset,

På nuværende tidspunkt, har vi kun mulighed for, at servere forplejning i form af drikkevarer - Kaffe, the, øl, sodavand og vand.
Øvrig forplejning skal selv medbringes.

Træffe tid

Kære kunder, vi træffes på kontoret:

mandag 11.00 - 15.00
tirsdag 11.00 - 15.00
torsdag 11.00 - 15.00
fredag 10.00 - 14.00
 
 

Husets aktiviteter er brugerstyrede, og skal tjene et alment fællesskabs- og kulturelt formål.
Der kan således ikke afholdes private fester, receptioner eller selskaber i Borgerhuset Stationen.

Husets aktiviteter må ikke stride mod Viborg Kommunes grundlæggende værdier eller på anden måde være stødende.
Husets daglige leder samt bestyrelsen afgør, om en given aktivitet falder uden for rammen af husets formål.