Stationen

Bestyrelsen

Peter Jarly (formand)

pv 2018

Mejse E. D. Jeppesen (næstformand)

pv 2018

Eva Pinnerup

Udpeget af Kulturudvalget

Aase Kubel Høeg

Udpeget af kulturudvalget

Mathias Nyberg Grønne

Udpeget af Ungdomsrådet

Anny Larsen

Udpeget af Ældrerådet

Ernst Greve

pv 2017

Steen Lindgaard

Tilforordnet, Kulturforvaltningen

Tommmy H. Hansen (suppleant)

Valgt på generalforsamlingen 2016

Jette Norup (suppleant)

Valgt på generalforsamlingen 2016